Webová analytika

Webová analytika

Webová analytika je pro optimální nastavení a fungování webových stránek se zaměřením na zvyšování návštěvnosti, růst prodeje či zlepšení povědomí o značce naprosto nezbytná. Pouze prostřednictvím webové analytiky lze zjistit pro firmu zcela zásadní informace, se kterými je možné dále pracovat. Webová analytika mimo jiné zjišťuje, kolik lidí webové stránky navštěvuje či definuje typického zákazníka dané firmy. 


 • Efektivní meřicí nástroje, které odhalí chování zákazníků
 • Umožňuje firmě své zákazníky lépe poznat
 • Analýza návštěvnosti i chování uživatele
 • Interpretace dat a statistik 

Nástroje webové analytiky

 • Komplexní nastavení Google Analytics –měří prodej, konverzi neboli uskutečnění cílů, jak návštěvníci webové stránky využívají či jak se na ně dostali
 • Analýza návštěvnosti, konkurence i zákazníků
 • Analýza pohybu uživatele či heat mapa která udává, kam návštěvníci přesně klikají

K čemu potřebujete webovou analytiku

 • Zjistíte, kolik času návštěvníci tráví na webových stránkách či kolik stránek si během své návštěvy prohlédnou
 • Odhalíte, kterým prvkům uživatelé na webové stránce nevěnují pozornost vůbec, či co je naopak zaujalo
 • Můžete flexibilně reagovat na své zákazníky 

Webová analytika v rukou profesionálů

Svěřte se do rukou skutečných profesionálů v oboru, s jejichž pomocí využijete potenciál webové analytiky naplno.

 • Interpretace dat a statistických údajů z měřicích nástrojů
 • Lepší porozumění výsledků webové analytiky
 • Důkladné poznání zákazníků i toho, co skutečně chtějí

Zasílání novinek a slev