Ceník služeb

Ceny jsou tvořeny individuálně podle potřeb jednotlivých klientů a podle rozsahu spolupráce. Pro lepší představu si můžete domluvit nezávaznou konzultaci, na které získáte lepší přehled a veškeré potřebné informace.

 

Typ webu Cena webu kompletní zpracování
Microsite (Jednoduchá prezentace v rozsahu 1-5 podstránek) 7.900 Kč
Jednoduchý web (Originální prezentace v rozsahu do 10 podstránek) 14.500 Kč
Firemní web (Originální, exkluzivní a neotřelý web do 15 podstránek) 24.500 Kč
Velký web (Rozsáhlá prezentace dle individuálních požadavků) od 35.900 Kč
Internetový obchod (Originální e-shop, dle individuálních požadavků) od 30.000 Kč
Druh sazby Jednorázový poplatek
Základní optimalizace webové prezentace(V případě tvorby nové webové prezentace) Zdarma
Otextování webové prezentace(Včetně jazykové a stylistické korektury) 750 Kč / 1 ns
Výroba loga včetně logomanuálu (Součástí je unikátní logo v tiskové kvalitě, které lze opatřit ochrannou známkou) 15.500 Kč
3 měsíční sledování webu s výstupní analýzou (V případě spuštění nové webové prezentace, smluvní klienti mají zahrnuto v paušální platbě) 12.500 Kč
Vytvoření základní tiskové grafiky (vizitky, hlavičkový papír, desky, obaly na CD, propisky, obálky, blok, kalendáře) 9.500 Kč
Školení administrace webových stránek (V případě externího školení nad rámec zaškolení při předání webu) 1550 Kč
Manuál pro administraci webových stránek (Neplatí pro smluvní klienty) 4.500 Kč
Roční hosting(Kompletní hostingové služby včetně emailové a telefonické podpory) 2.500 Kč
Upgrade systému Joomla 1.5 na verzi 2.5 a vyšší 7.500 Kč
Druh sazby Jednorázový poplatek
Základní optimalizace webové prezentace(V případě tvorby nové webové prezentace) Zdarma
Otextování webové prezentace(Včetně jazykové a stylistické korektury) 750 Kč / 1 ns
3 měsíční sledování webu s výstupní analýzou (V případě spuštění nové webové prezentace, smluvní klienti mají zahrnuto v paušální platbě) 12.500 Kč
Analýza klíčových slov pro PPC kampaň (Sestavení základní analýzy pro 1 PPC kampaň) 5.000 Kč
Vytvoření PPC kampaně (Průměrná cena pro vytvoření PPC kampaně pro systém Sklik nebo AdWords) 9.900 Kč
Sestavení ročního online marketingového plánu (Součástí je vstupní analýza webu a 1-3 měsíční sledování webové prezentace) 49.500 Kč
Vytvoření firemního profilu a zaškolení do fungování na sociální síti Facebook 8.900 Kč
Školení pro základní fungování v online marketingu (Dvou denní školení pro zájemce, neplatí pro smluvní klienty) 11.900 Kč
Druh sazby Cena práce za každou započatou hodinu
Grafické práce (celková sazba dle předem navrženého rozpočtu) 1.050 Kč
Programátorské práce (celková sazba dle předem navrženého rozpočtu) 1.550 Kč
Marketingové práce (celková sazba dle předem navrženého rozpočtu) 1.550 Kč
Odborná konzultace (před zahájením spolupráce) Zdarma
Řešení problémů třetích stran (každá započatá hodina) 1.550 Kč
Smluvní klienti (veškeré úkony) 1.550 Kč

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.

Zasílání novinek a slev