Ochrana reputace

Ochrana reputace

Ochrana reputace slouží k internetové podpoře dobrého jména společnosti. Chrání renomé společnosti na internetu tak, aby ho nikdo nemohl úmyslně poškodit negativními referencemi. Ochrana reputace neboli ORM (Online Reputation Management) eliminuje dopady negativní kritiky na sociálních sítích, v diskusích i blozích a nahrazuje je pozitivními, pravdivými informacemi o dané společnosti. Ochrana reputace představuje účinný nástroj v tvrdém konkurenčním boji.


 • klíčový nástroj k zachování renomé společnosti
 • chrání vybudovanou image
 • eliminuje dopady negativních referencí
 • pravidelně monitoruje situaci na internetu

Co je součástí ochrany reputace

 • pravidelný monitoring a mapovanání situace na internetu, a to především ve vyhledávačích či na personálních internetových platformách
 • identifikace původce negativních sdělení a podrobná analýza, jež se zaměří na místa, ve kterých se negativní reference objevují
 • navržení účinné a efektivní strategie ochrany reputace na základě detailního rozboru situace

Proč ochrana reputace?

 • účinný a efektivní způsob ochrany dobrého renomé společnosti
 • podporuje léta budovanou image firmy
 • pomáhá obstát v konkurenčním boji
 • v současném internetovém světě naprosto nezbytná aktivita

Jak ochraňují reputaci firmy odborníci

 • klíčovým prvkem je odstranění negativních referencí a zmírnění jejich dopadu na danou společnost
 • uvedení informací na pravou míru jako součást marginalizace negativní kritiky 
 • důležitými nástroji ochrany reputace jsou klíčová slova, pozice ve vyhledávačích či odsun nepravdivých informací na méně frekventovaná místa
 • navázání kontaktu s provozovateli personálních internetových platforem, na kterých se negativní reference objevily


Zasílání novinek a slev