Propagační online strategie

Propagační online strategie

Bez dobře promyšlené a předem připravené propagační online strategie se neobejde žádná úspěšná reklamní kampaň na internetu. Díky kvalitně vypracované propagační online strategii se zvyšuje návštěvnost webových stránek, zlepšuje se povědomí o firmě i značce a stoupá obrat. Propagační online strategie představuje investici, která se vyplatí


 • Dobrá strategie podmiňuje úspěch reklamní kampaně
 • Zvýšení návštěvnosti, tržeb a renomé společnosti
 • Využívá nástrojů internetového marketingu
 • Potenciál pro propagační online strategii – sociální sítě

1. krok: stanovení cílů 

 • Při sestavování propagační online strategie je třeba si nejprve stanovit cíle, jichž je třeba dosáhnout
 • Mezi nejčastěji žádané efekty patří zvýšení tržeb, návštěvnosti a prodeje, podpora image, lepší povědomí o značce a vyšší prestiž firmy
 • Stanovené cílle by měly být reálné a dosažitelné

2. krok: vymezení cílové skupiny i sestavení rozpočtu 

 • Dále je nutné si pro úspěch propagační online strategie jasně definovat konkurenční výhody daných produktů i celé firmy
 • Určete cílovou skupinu, na kterou bude propagační online strategie zaměřena
 • Stanovte předpokládaný rozpočet a sestavit předběžnou kalkulaci.

Profesionálně vytvořená propagační a online strategie na míru

 • Komplexní rozbor situace
 • Podrobně rozpracuje marketingový plán
 • Zaměří se především na to, jak a kde dosáhnout vytyčených cílů
 • Využije efektivní nástroje internetového marketingu

 

Zasílání novinek a slev