Analytická činnost

Analytická činnost

Vytvoření kvalitních webových projektů je prvním krokem k tomu, jak dát o své firmě vědět světu, respektive internetu. Tím to však teprve začíná, neboť bez důkladné analýzy a zmapování stávající situace nelze projekt posunout dále, a získat tak nové zákazníky, vylepšit konverzní poměr firmy či zvýšit obrat. Právě k tomu slouží komplexní online marketingový plán a propagační online strategie. 


Online marketingový plán

  • Pro získávání nových zákazníků, vyšší návštěvnost či zvýšení objemu prodejů
  • Sestavení online marketingového plánu přímo na míru
  • Systematickým plánováním lze zajistit úspěch a návratnost investic do reklamy

Propagační online strategie

  • Určení krátkodobých i dlouhodobých cílů, definice cílové skupiny i zhodnocení externích vlivů
  • Stanovení vhodné propagační online strategie a sestavení rozpočtu
  • Využítí nástrojů online marketingu

Webová analytika

  • Analýza návštěvníků a jejich chování i pohybu na webových stránkách
  • Ukazatel, co lze na webu vylepšit či změnit
  • Umožňuje společnosti poznat své zákazníky

Zasílání novinek a slev