Online marketingový plán

Online marketingový plán

Online marketingový plán by měl být součástí každé firmy, neboť jen prostřednictvím systematické definice marketingových cílů, určení strategie a sestavení rozpočtu může firma 100% využít potenciálu internetu. Každý online marketingový plán musí být vytvořen přímo na míru a dle možností dané firmy, neboť tak lze dosáhnout úspěchu.


 • Každá investice do reklamy začíná sestavením online marketingového plánu
 • Bez účinné strategie se neobejde žádná firma
 • Komplexní online marketingový plán přímo na míru
 • Využijte potenciálu internetu

Co by měl online marketingový plán obsahovat

 • Načtrtnutí cílů a strategií během konkrétního časového období
 • Důležitou roli v online marketingovém plánu hraje také analýza stávající situace, ve které je třeba rozebrat nabídku firmy i aktuální situaci na trhu
 • Součástí je i definování potenciálních zákazníků a konkurence

Komplexní online marketingový plán

 • Určení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů dle představ klienta
 • Určení cílové skupiny zákazníků z hlediska demografických a profesiografických parametrů
 • Zhodnocení možností klienta (finanční plán, možnosti materiální a personální)
 • Zhodnocení externích vlivů (analýza konkurence, analýza reklamních možností)

Marketingový plán s pomocí odborníků

 • Navíc představení možností, kterými se může firma ubírat
 • Součástí online marketingového plánu jsou navržená vylepšení, mezi která patří ve většině případů úprava či nové vytvoření webových stránek a jejich plná optimalizace, využití doporučených nástrojů online marketingu či doporučení pro novou cenovou politiku dané firmy
 • Sestavení rozpočtu a předběžné kalkulace s ohledem na návratnost investice

 

Zasílání novinek a slev