Firemní web

Webová prezentace je výkladní skříní každé společnosti a bez kvalitních webových stránek se řádně podnikat nedá. Bez kvalitních internetových stránek, dobrého vebení internetového marketingu a důsledné analytické činnosti je téměř nemožné dlouhodobě na internetu uspět.

Jednoduchý web

Jednoduchý web lze charakterizovat jako jakási rozšířená verze Microsite, kdy je největší důraz kladen na cílenější a originálnější grafické zpracování za přiměřených nákladů. Jednoduchý web lze charakterizovat, jako webovou prezentaci nejvhodnější pro začínající podnikatele nebo zákazníky, kteří potřebují pouze jednoduchý informační kanál pro své klienty (malé firmy, bytová družstva apod.).

Microsite

Jde o malou a úzce zaměřenou webovou prezentaci (microsite) mající za úkol propagovat jeden výrobek nebo službu a zaujmout tak potenciálního zákazníka. Mikrostránka má vlastní doménu a jedná se tak o samostatnou webovou prezentaci, kde se nemusíte při psaní textů omezovat z důvodu nedostatku místa. Můžete se o službě nebo výrobku rozepsat tak, jak by vám to omezený prostor e-shopu nikdy neumožnil.

E-marketing

Nástroje online marketingu dokážou přivést dané firmě více návštěvníků, zvýšit objem prodeje i tržeb a představují investici, která se vyplatí. Bez online marketingu se dnes neobejde žádná firma, která chce být úspěšná. Představujeme vám nejúčinnější nástroje online marketingu.

Analytická činnost

Vytvoření kvalitních webových projektů je prvním krokem k tomu, jak dát o své firmě vědět světu, respektive internetu. Tím to však teprve začíná, neboť bez důkladné analýzy a zmapování stávající situace nelze projekt posunout dále, a získat tak nové zákazníky, vylepšit konverzní poměr firmy či zvýšit obrat. Právě k tomu slouží komplexní online marketingový plán a propagační online strategie. 

Tvorba webových projektů

Webové projekty zprostředkovávají možnost, jak profesionálně prezentovat firmu či projekt na internetu. Každá tvorba webových projektů začíná osobní schůzkou, na které firma upřesní svoji představu o celé webové stránce, která bude vytvořená přímo na míru dle požadavků a přání klienta. Nejprve vznikne unikátní grafický návrh, který je následně spolu s funkčními prvky implementován na webové stránky.

Ochrana reputace

Ochrana reputace slouží k internetové podpoře dobrého jména společnosti. Chrání renomé společnosti na internetu tak, aby ho nikdo nemohl úmyslně poškodit negativními referencemi. Ochrana reputace neboli ORM (Online Reputation Management) eliminuje dopady negativní kritiky na sociálních sítích, v diskusích i blozích a nahrazuje je pozitivními, pravdivými informacemi o dané společnosti. Ochrana reputace představuje účinný nástroj v tvrdém konkurenčním boji.

Webová pohotovost

S ohledem na své zaměření potřebuje každá webová prezentace aktualizovat svůj obsah. Může se jednat o běžnou úpravu textů, obrázků nebo o složitější změny struktury menu, html kódu či zabezpečení. Pravidelná aktualizace webu navíc velkou měrou přispívá k popularitě webu u vyhledávačů.

Webhosting

Pro provoz jakékoliv webové stránky je nezbytné mít jednak doménu (internetová adresa) a dále pak prostor na serveru (webhosting), který představuje pro danou webovou stránku zázemí, bez kterého se žádný web neobejde. Webhosting lze tedy charakterizovat  jako pronájem prostoru na serveru pro webové stránky

Corporate identity

Corporate identity představuje jednotný vizuální styl dané firmy, podle kterého je daná společnost mezi svými zákazníky rozpoznatelná na první pohled. Corporate identity graficky zpracovává vizuální podobu firmy a je její tváří. Je úzce spojena s PrintDesignem, ale i webovou grafikou, a proto doporučujeme jejich vytváření souběžně.

Porovnávače zboží

Usnadňují zákazníkům nákup těch produktů, které jsou k dostání v obdobných variantách od různých výrobců i na různých webových stránkách. Porovnávače zboží představují podporu prodeje, neboť ulehčují zákazníkům rozhodování. Porovnávačů zboží využívá stále více lidí, a proto se bez registrace na nich dnes neobejde žádná větší firma.

E-mailing

Pravidelné rozesílání e-mailů svým potenciálním zákazníkům využívají firmy velmi často jako účinný nástroj internetového marketingu. Cílem e-mailingu je budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a podpora prodeje. Z právního hlediska je však důležité rozesílat e-maily jen těm klientům, kteří k tomu dali souhlas.

Display / Bannerová reklama

Display / Bannerová reklama je jedním z nejznámějších a také nejstarších nástrojů internetového marketingu, neboť se s ní v obdobné podobě setkáváme již necelých 20 let. Rozměry bannerů se na jednotlivých webových stránkách mohou lišit, stejně jako to, zda je jejich součástí statický či pohyblivý obrázek, nebo jen text. Bannery také získaly kvůli svému tvaru přezdívku reklamní proužky.

Copywriting

Vytváření kvalitních a zároveň poutavých obsahů na internetu je náplní copywritingu. Jde o jednu z nejdůležitějších oblastí internetového marketingu, která dokáže prodat služby i produkty dané společnosti a získat návštěvníky, kteří se budou vracet. Kvalitní copywriting je tak prvním předpokladem pro úspěšnost na internetu.

PR aktivity

PR aktivity slouží k budování značky a zlepšení povědomí o firmě mezi jejími potenciálními zákazníky. Jde o řadu aktivit, jež jsou zaměřeny na dílčí cíle, a představují možnosti, jak se o dané společnosti může dozvědět více lidí. Před spuštěním PR kampaně je třeba nejdříve definovat, koho chce firma oslovit a jaké formy k tomu zvolí.

Sociální sítě

Sociální sítě tvoří významnou internetovou personální platformu, na které se mladí lidé a lidé středního věku pohybují denně až v řádu několika hodin. Proto představují místo, ve kterém se lze na cílové skupiny zaměřit nejlépe. Jejich boom začal již před mnoha lety a bez reklamy na sociálních sítích se dnes neobejde skoro žádná marketingová strategie.

PPC reklama

PPC reklama vytváří pro zadavatele reklamy účinný a efektivní nástroj, jak oslovit své potenciální zákazníky na internetu za relativně nízkou cenu, neboť za reklamu platí až ve chvíli, kdy na ni uživatelé kliknou. Z toho také pochází zkratka PPC: pay-per-click neboli platba za klik. PPC reklama se zobrazuje jen těm uživatelům, kteří hledají ve vyhledávačích konkrétní informace a obsah. Díky tomu mohou zadavatelé reklamy přesně cílit na své potenciální zákazníky

Webová analytika

Webová analytika je pro optimální nastavení a fungování webových stránek se zaměřením na zvyšování návštěvnosti, růst prodeje či zlepšení povědomí o značce naprosto nezbytná. Pouze prostřednictvím webové analytiky lze zjistit pro firmu zcela zásadní informace, se kterými je možné dále pracovat. Webová analytika mimo jiné zjišťuje, kolik lidí webové stránky navštěvuje či definuje typického zákazníka dané firmy. 

Propagační online strategie

Bez dobře promyšlené a předem připravené propagační online strategie se neobejde žádná úspěšná reklamní kampaň na internetu. Díky kvalitně vypracované propagační online strategii se zvyšuje návštěvnost webových stránek, zlepšuje se povědomí o firmě i značce a stoupá obrat. Propagační online strategie představuje investici, která se vyplatí

Online marketingový plán

Online marketingový plán by měl být součástí každé firmy, neboť jen prostřednictvím systematické definice marketingových cílů, určení strategie a sestavení rozpočtu může firma 100% využít potenciálu internetu. Každý online marketingový plán musí být vytvořen přímo na míru a dle možností dané firmy, neboť tak lze dosáhnout úspěchu.

PrintDesign

PrintDesign je používán pro veškeré tiskové materiály, jež jsou spjaty s konkrétní vizuální podobou a tzv. corporate identity dané firmy. PrintDesign zahrnuje grafické návrhy všech dokumentů konkrétní společnosti a je spojen s jednotným vizuálním stylem. V praxi PrintDesign sjednocuje grafiku veškerých materiálů s vizuální podobou prezentace firmy, a to i na webových stránkách.

Webová grafika

Webdesign dokáže zaujmout potenciální zákazníky již na první pohled, stejně jako je odradit. Proto je potřeba věnovat webové grafice (webdesign) náležitou péči a pozornost tak, aby mohla vhodně doplňovat text na webových stránkách. Na mnohé návštěvníky působí webdesign stránek spíše podvědomě, o to více je však důležitý, neboť vyvolává v návštěvnících emoce

Internetový obchod

Internetový obchod neboli e-shop je základem pro moderní podnikání a prodej produktů. V dnešní době má každá velká, ale i malá firma s internetovým obchodem několikanásobně větší šanci uspět než firmy pouze s kamennými prodejnami. Internetový obchod tvoří budoucnost obchodování a již dnes mnoho zákazníků nakupuje pouze přes internet. Je to prostě rychlejší, levnější a jednodušší. Nabídka zboží na internetu je také nesrovnatelně širší než ta, kterou zákazníci naleznou v klasických obchodech.

Webové stránky

Webové stránky jsou v současnosti nezbytnou součástí prakticky každé firmy. Společnost, která nemá na internetu své zastoupení v podobě webů, ztrácí denně až stovky zákazníků. To je každodenní internetová realita. Kromě samotné existence webové stránky je však také nutná její kvalita, unikátní design i funkce, které odpovídají současným standardům a trendům.

Zasílání novinek a slev